Cofam wniosek, można wpisać do statystyk za 2020 jako sprawę załatwioną.