@mateusz-wilhelm Przy okazji sugerował bym edytowanie uprawnień dla organizacji bowiem każdy, nawet niezalogowany ma możliwość dodawania i zmiany schematów wniosków https://www.uniapanstw.pl/profil/I00002, zalogowani natomiast mogę jak tutaj dodatkowo otwierać w ramach organizacji nowe organizacje i w profilu KI zatwierdzać projekty zgłoszone do zatwierdzenia ;|

@Andrzej-Fryderyk