[Nowe Czekany] Porozumienie 1/2020


 • Porozumienie 1/2020 z dnia 12 listopada 2020 roku
  zawarte pomiędzy
  Jego Królewską Wysokością Robertem Fryderykiem
  działającym w imieniu własnym
  a
  Grafem Wojciechem Hergemonem
  działającym w imieniu własnym oraz Giełdy Papierów Wartościowych w Srebrnym Rogu

  § 1

  Graf Wojciech Hergemon wypłaci na rzecz Jej Królewskiej Wysokości Roberta Fyderyka kwotę 500.000,00 koron na terenie Unii Państw.

  § 2

  Jego Królewska Wysokosć Robert Fryderyk ogranicza swoją wierzytelność wobec Giełdy Papierów Wartościowych w Srebrnym do Rogu do kwoty 500.000,00 libertów, ze zrzeczeniem się kwoty 700.000,00 lt, i przenosi ją na rzecz wicehrabiego Bartosza von Thorn-Janiczek.

  § 3

  § 2 niniejszego porozumienia wchodzi w życie z chwilą spełnienia warunku, o którym mowa w § 1.


 • (-) Wojciech Hergemon


 • (-) Robert Fryderyk