Postanowienie Prezydentki Republiki Baridas o zrzeczeniu się urzędu