• Wasza Ekscelencjo,

    Zastanawiałam się gdzie umieścić ten post. Niezasadnym by było wrzucać go w forum z działaniami rady, natomiast komentarze do artykułu wydają mi się zbyt nieformalne wobec tego postanowiłam założyć nowy wątek.

    Chciałabym życzyć w imieniu Teutonii udanej kadencji. Losy naszych krajów zawsze się splatały, a ostatnio możemy wprost nazwać się swoimi sojusznikami. Jest to na pewno okres budowania zarówno wewnętrznego jaki i poza naszymi granicami. Mam nadzieje, że będziemy świadkami wielu wydarzeń kulturalnych, sportowych oraz innych oddolnych narracji, które sprawią że cała nasza wspólnota będzie barwną mozaiką niezależnych państw. Cieszy nas, że Baridajczycy wybrali kolejnego swojego prezydenta, który umacniać będzie ich w mikroświecie oraz w samej Unii. Jestem głęboko przekonana, że będzie to kolejne 6 miesięcy rozwoju Republiki Baridas i budowaniu jej chwały.


  • Wasza Ekscelencjo,

    serdecznie dziękuję za złożone życzenia. Tym bardziej, że wychodzą one od tak ważnego dla Baridasu sojusznika, jakim jest Królestwo Teutonii.

    W Teutończykach widzę przyjaciół. W przeszłości współtworzyliśmy wiele inicjatyw; obecnie angażujemy się w budowę Unii Państw Niepodległych. To ambitny projekt, lecz liczę na to, że współpracując — w duchu wzajemnego szacunku oraz partnerskich relacji — odniesiemy sukces.