Pierwsze obrady i ukonstytuowanie Wspólnego Zgromadzenia


 • Szanowni,

  Przejrzałem fora wszystkich Krajów Stowarzyszonych i zrobiłem delikatną rozpiskę: co, gdzie i jak.

  Na dzień dzisiejszy (30 grudnia):

  Baridas - uchwalił prawo regulujące wysyłanie posłów do Wspólnego Zgromadzenia i na swojego przedstawiciela powołał Adriana Józefa Alatristé. @Adrian-Józef-Alatristé @Kristian-Arped

  Dreamland - uchwalił prawo regulujące wysyłania posłów do Wspólnego Zgromadzenia i obecnie o mandat przedstawiciela walczą Leszek van der Fryssau oraz Andrzej Swarzewski, z istotną przewagą tego drugiego. Przewidywany termin finiszu: 3.1.2021 @Andrzej-Swarzewski @Leszek-van-der-Fryssau @Aleksander

  Sclavinia - nie uchwaliła prawa regulującego wysyłania posłów do Wspólnego Zgromadzenia i co za tym idzie, nie zaczęła wybierać swojego przedstawiciela. @Ludwik-Tomović

  Teutonia - uchwaliła prawo regulujące wysyłanie posłów do Wspólnego Zgromadzenia i obecnie proceduje wybór przedstawiciela, zakładając, że znajdzie kandydata i głosowanie przebiegnie w przeciągu 3 dni - zakładany termin finiszu to: 4.1.2021. @Joanna-Izabela @Andrzej-Fryderyk

  Pierwsze obrady będą miały charakter nie tylko symboliczny ale także bardzo istotny proceduralnie - należy przygotować regulamin Wspólnego Zgromadzenia, w ramach którego ustali się sposób wyboru jego Marszałka. Uważam, że postawienie sobie terminu 8.1.2021 jest jak najbardziej racjonalne i pozwoli wszystkim Państwom Stowarzyszonym wyłonić swoich przedstawicieli, symboliczno-honorową część obrad możemy zakończyć rozpoczęciem procedowania projektu Regulaminu.

  W ramach tego tematu, chciałbym poruszyć kwestię wyboru Marszałka honorowo-technicznego, który symbolicznie po raz pierwszy uderzy laską w ramach uroczystego otwarcia, a potem już czysto technicznie - przeprowadzi dalsze obrady, aż do wyłonienia właściwej reprezentacji swego urzędu.
  Patrząc realnie - może ale nie musi być to osoba oddelegowana przez swój kraj do pracy we Wspólnym Zgromadzeniu.
  Bardzo liczę na wypowiedzi wszystkich zainteresowanych (także - zupełnie jak ja, niepowiązanych z aparatem obecnie sprawującym władzę).

  Maciuś 2.


 • Korzystając z wątku wypada mi zapowiedzieć, iż z chwilą ukonstytuowania się Zgromadzenia będziemy mogli przedstawić naszych kandydatów na stanowisko sędziego.


 • Zastanawiam się czy nie będzie dobrze jak Baridas zajmie się Marszałkowaniem honorowym. Są na B niech zaczynają.


 • @joanna-izabela Też wydaje mi się to najodpowiedniejsze - pomysł z wyborem alfabetycznym pojawił się w dyskusji - i uważam go za pomysł ze wszech miar sprawiedliwy.


 • @joanna-izabela napisał w Pierwsze obrady i ukonstytuowanie Wspólnego Zgromadzenia:

  Zastanawiam się czy nie będzie dobrze jak Baridas zajmie się Marszałkowaniem honorowym. Są na B niech zaczynają.

  W tym zakresie Korona wyraża swoje désintéressement.

  Jednocześnie z przyjemnością informuję, iż delegatem został wybrany sir Andrzej Swarzewski.


 • Jeśli taka wola to niech tak się stanie. Niech zadecyduje kolejność alfabetyczna.


 • Również nie mam nic przeciwko kolejności alfabetycznej


 • Wasze Ekscelencje,

  Nie wiem, czy dotarła już do Państwa wieść, że Parlament Królewski powierzył mi funkcję Przedstawiciela Dreamlandu we Wspólnym Zgromadzeniu Unii Niepodległych Państw.

  Witając się z Państwem, pragnę wyrazić nadzieję na owocną współpracę ku chwale naszego Großraumu.

  Popieram pomysł, by obradom na początku przewodził przedstawiciel Baridasu.