• Na terenie Federacji Slawonii szczególnie uroczyście obchodzimy następujące dni:

    26 maja - Dzień Jedności Narodowej
    17 czerwca - Dzień Odrodzenia
    31 października - Dzień Braterstwa
    13 grudnia - Dzień Federacji

    Sprawa do dyskusji czy podtrzymać tę listę, czy coś w niej zmieniać, no i oczywiście też pewnego rodzaju przypomnienie, aby zacząć je obchodzić coraz uroczyściej.