• lOGOS.png

  Naprzód do walki o coraz lepsze życie wszystkich ludzi pracy, o pomyślność i rozkwit naszej ukochanej Ojczyzny!

  Zebraliśmy się dziś w bohaterskiej, pięknej stolicy naszego państwa aby przesłać stąd najgorętsze pozdrowienia całemu naszemu narodowi i wszystkim przyjaciołom Republiki Baridasu na całym świecie.

  Baridas niedawno jeszcze ogarnięty płomieniami wojny, niszczony był barbarzyńsko i okrutnie przez rozwścieczone jednostki monarchofaszystowskie. Właśnie wówczas na umęczoną baridajską ziemie wkroczyły wyzwoleńcze i bohaterskie siły Republikańskiej Armii Ludowej, które niosły upragnioną wolność, druzgocąc i wypędzając wrogie armie. Naród nasz trwał niezłomnie w walce. Nigdy nie zniknie z pamięci naszego narodu najgłębsza cześć i bezgraniczna wdzięczność dla tych, którzy krew swą i życie oddali w ofierze, aby wyzwolić nasz kraj i przywrócić do życia naszą Ojczyznę.

  Zastanówmy się jednak, czym szczególnie musi wyróżniać się praca i wysiłek naszego narodu nad obudową naszego kraju. Musimy skupić się na odbudowie i rozbudowie setek miast i wsi, na budowie olbrzymiej ilości nowych zakładów przemysłowych i rozbudowie starych. Musimy włożyć szczególny wysiłek w nasze budownictwo we wszystkich gałęziach gospodarki narodowej.

  Nasze budownictwo, nasza produkcja, nasza praca społeczna musi wyróżniać się - przede wszystkim - potężną, niespotykaną nigdy wcześniej skalą i rozmachem. Musimy zbudować państwo socjalistyczne oparte na tradycjach narodowych. Państwo w którym potrzeby człowieka pracującego, jego zdrowie, jego kultura, wychowanie jego dzieci są naczelną troską budowniczych. O zasięgu i rozmachu naszego budownictwa, naszego uprzemysłowienia, naszej przebudowy społecznej decyduje zatem nasz ustrój społeczny, decyduje władza ludowa, decyduje ten fakt, że jedynym gospodarzem naszego kraju jest sam naród pracujący.

  Jako Republikański Front Odrodzenia Narodowego chcemy przedstawić plan odbudowy naszego kraju:

  • Rozwój i modernizacja rolnictwa oraz rozbudowa przemysłu, sieci dróg i sieci kolejowej (seria narracyjna)
  • Rozwój i aktywizacje szkolnictwa powszechnego i wyższego (reaktywacja AZUL-u i utworzenie szkoły powszechnej z podstawowymi danymi na temat Baridasu i funkcjonowaniu ustroju)
  • Rozbudowa sektora wojskowego i obronnego (Utworzenie Republikańskiej Armii Ludowej)
  • Aktywizacja polityczna oraz usunięcie nieaktywnych urzędników

  Sekretarz Rady
  (-) Adrian J. Alatristé

  image20.png


 • @adrian-józef-alatristé Myślę, że UNP powinno dawać dotacje na Modernizację i restrukturyzację rolnictwa w całym UNP.


 • @natalia-helena-von-lichtenstein Dobrze by było. Chociaż nie wiem czy Teutonia by nie blokowała. 👮‍♂️