Opróżnienie urzędu Prezydenta oraz rozpisanie nowych wyborów