• Wysoki Trybunale,

    Wnoszę o zbadanie konstytucyjności dekretu królewskiego o ogłaszaniu aktów urzędowych z dnia 21 kwietnia 2021 roku, który to poprzez Art. 8 ust. 3, głęboko narusza funkcję ustawodawczą parlamentu królewskiego.

    Z wyrazami estymy,