• Panie Gubernatorze,

  wnoszę o nadanie mi obywatelstwa Konfederacji Sclavińskiej. Oświadczam, że chciałbym aktywnie działać w tym kraju i przyczyniać się do jego rozwoju - zarówno w łonie Unii Państw Niepodległych jak i całego mikroświata.```
  code_text


 • @paweł-bartosz-franciszek-plata Panie Pawle,

  wstrzymam się jeszcze z decyzją, mając na uwadze, że jest to dopiero Pana pierwszy post w Sclavinii oraz to, że w ostatnim czasie wnioskował Pan także o obywatelstwa innych państw.

  Jednak w Sclavinii można działać i bez obywatelstwa, do czego zachęcam, a taka działalność może mi pomóc podjąć pozytywną decyzję.

  Zachęcam np do zaangażowania się w walkę z uzurpatorami pokroju Aleksandara Šurevicia