[ODRZUCONO] Wniosek o odwołanie Pierwszego Ministra de Ebruza


 • Wasza Królewska Mość,
  Panie Marszałku,
  Wysoka Izbo.

  Wobec podważania kompetencji Parlamentu Królestwa Dreamlandu przez Pierwszego Ministra Królestwa Dreamlandu JKW Alfreda de Ebruz, skłania moją osobę jako Wicemarszałek Parlamentu Królestwa Dreamlandu do złożenia na ręce Parlamentu Królestwa Dreamlandu, wniosek o odwołanie Pierwszego Ministra Królestwa Dreamlandu JKW Alfreda de Ebruz.

  UZASADNIENIE

  JKW Alfred de Ebruz został 18 kwietnia 2021 wybrany na urząd Pierwszego Ministra Królestwa Dreamlandu. Jego wybór, to wybór politycznie skompromitowanego politycznego trupa, który nawet nie umie dogadać się z przeciwnikami politycznymi, tworzy konflikt nie tylko z Czasem Gospodarzy, który przez 4 miesiące był u władzy, ale nawet do tej pory będącym w sojuszu Rojalistyczną Partią Dreamlandu, który już na przełomie grudnia i stycznia 2020/2021 odwrócił się od niego.
  Gdy de Ebruz został ponownie Pierwszym Ministrem to wydał skandaliczny dokument - OBWIESZCZENIE PIERWSZEGO MINISTRA w sprawie wykazu aktów urzędowych, widniejących w państwowym publikatorze urzędowym, które uważa się za niebyłe. Dokument m.in. odwołuje dokumenty, opracowane przez rząd Szmejchela jak również przez dokumenty opracowane przez Parlament Królestwa. Takie zachowanie jest naruszeniem mikronacyjnego państwa prawa, demokracji i konstytucyjnych uprawnień Parlamentu Królestwa.

  Kończąc argumentacje uzasadnienia, jeszcze raz proszę Wysoką Izbę o przyjęcie w/w wniosku pod precedencje Parlamentu Królewskiego.

  Z paważaniem
  (-) baron Leszek van der Fryssau


 • Niniejszy wniosek o odwołanie osobiście traktuję jako ultimatum Parlamentu wobec nielegalnych działań rządu. Nie jesteśmy zakładnikami Premiera Alfreda i o ile nie zamierza wycofać się ze swoich nielegalnych decyzji, jesteśmy gotowi zakończyć przedwcześnie jego rządy.


 • Przyłączam się do wniosku barona van der Fryssau oraz JKW Macieja II. W takim momencie Dreamland nie potrzebuje premiera rozpierdalającego system prawny naszego państwa – i to po raz kolejny. Precz z alfredyzmem!


 • To gdzie te dokumenty widnieją na forum Unii? dziwicie się ,że robi coś co i tak nie jest do końca zatwierdzone poprzez właściwe miejsce publikacji. Zdecydowaliśmy się przejść na to forum i jak wskazuje dekret z stycznia dokumenty powinny trafić również tutaj, w przeciwnym razie uznaje się je za nie ogłoszone... kolejny dekret przywrócił ogłaszanie na forum Dreamlandu, a te nie ogłoszone w zasadzie są nie ważne.


 • Ponieważ złożony wniosek ma charakter pilny, a wszyscy zainteresowani zdążyli już zabrać głos, na podstawie art. 8 ust. 2 Statutu Parlamentu Królewskiego zarządzam głosowanie z pominięciem debaty, które potrwa do końca czwartku 13 maja.

  Torkan Ingawaar
  Maciej II
  Andrzej Szmejchel
  Leszek van der Fryssau
  Alfred de Ebruz
  Otto van der Berg

 • Torkan Ingawaar: PRZECIW
  Maciej II
  Andrzej Szmejchel
  Leszek van der Fryssau
  Alfred de Ebruz
  Otto van der Berg


 • Torkan Ingawaar: PRZECIW
  Maciej II
  Andrzej Szmejchel
  Leszek van der Fryssau
  Alfred de Ebruz: PRZECIW
  Otto van der Berg


 • Torkan Ingawaar: PRZECIW
  Maciej II
  Andrzej Szmejchel ZA
  Leszek van der Fryssau
  Alfred de Ebruz: PRZECIW
  Otto van der Berg


 • Torkan Ingawaar: PRZECIW
  Maciej II
  Andrzej Szmejchel: ZA
  Leszek van der Fryssau
  Alfred de Ebruz: PRZECIW
  Otto van der Berg: PRZECIW


 • Ponieważ wynik jest przesądzony, zamykam głosowanie. Stwierdzam, że Parlament Królewski odrzucił uchwałę o odwołaniu Pierwszego Ministra.