• text alternatywny

  Teplice- największe miasto archipelagu, w Teplicach mieszka 682 tys. osób.
  Pierwsza wzmianka o Teplicach pochodzi z 947 roku. W 1586 Teplice uzyskały prawa miejskie, a w 1936 roku, po odebraniu praw miejskich Troyanowitzom stały się najważniejszym miastem archipelagu i siedzibą władz regionalnych.
  W Teplicach swoją siedzibę ma klub piłkarski NK Teplice.
  Warto też podkreślić że w Teplicach zamieszkuje największe w Slawonii skupisko Teutończyków.

  Widok na port i najstarszą dzielnicę Teplic
  Widok na port i najstarszą dzielnicę Teplic

  text alternatywny
  Katedra i klasztor dominikanów

  text alternatywny
  Ratusz

  Warto odwiedzić:
  -Stadion Ludowy - jedną z aren XV i XVII v-Mundialu
  -Ratusz Miejski z XVI wieku
  -Katedrę pw. św. Dominika i klasztor dominikanów z XVII wieku

  • Placę - główną ulicę Teplic, której powierzchnię stanowią wypolerowane wapienne bloki

 • A z ciekawości, będziecie wpuszczać do Teplic księży z Rotrii?


 • @AJP póki co nikt z Rotrii się ze mną nie kontaktował, więc chyba nie są zainteresowani...


 • Katedra w Teplicach

  Najważniejszy kościół w Teplicach, wybudowany w latach 1658-1672.
  W latach 1936-1974 siedziba biskupa diecezji teplickiej, od 2015 roku bazylika, a w latach 2016 - 2017 siedziba prowincjała oo.Dominikanów.

  Kościół znajduje się na głównym placu Teplic, zaprojektował go najznamienitszy njiticki architekt tamtego czasu - Matic Dimitrow.
  Od roku 1658 opiekę nad tymczasową kaplicą, a następnie nad kościołem sprawował zakon jezuitów, spadek powołań do tego zakonu na terenie Królestwa Njitickiego spowodował że do jezuitów nie zgłaszali się nowi postulanci, a w roku 1732 zmarł ostatni jezuita mieszkający w klasztorze.

  Opiekę nad kościołem przejęli kapłani diecezjalni. W listopadzie 1864 roku w kościele wybuchł pożar, który strawił znaczną część świątyni, udało się jednak uratować najważniejsze zabytki. W odbudowie pomagali (zarówno finansowo jak i osobistą pracą) mieszkańcy Teplic i okolic, co spowodowało że odbudowa odbyła się w ekspresowym tempie i już w lipcu 1865 zakończono prace wykończeniowe.
  Zgodnie z umową z władzami miasta, tymczasową opiekę nad kościołem przejęli franciszkanie, w 1915 roku umowa została przedłużona.

  Po degradacji Troyanowitz w 1936 roku, do Teplic przeniosły się najważniejsze władze świeckie i kościelne archipelagu, a kościół stał się katedrą i siedzibą biskupa.

  W roku 1958, decyzją władz dyktatorskich rządzących Slawonią, wszystkie kościoły poza katedrami i kościołami prowadzonymi przez zakony zostają zamknięte i przechodzą na własność państwa. Wtedy to katedra teplicka została jednym z trzech kościołów w Teplicach, które pozostały czynne.

  W roku 1974 biskup teplicki został aresztowany, katedra zamknięta i zmieniona na magazyn. W 2013 roku podczas ofensywy mającej na celu wyzwolenie Slawonii, Teplice jak i cały archipelag zostały wyzwolone a kościół przywrócony do celów kultu religijnego i przekazany pod opiekę zakonowi dominikanów. Z racji na brak środków na remont i renowację kościoła, prace toczyły się powoli, jednak kolejne części świątyni były sukcesywnie remontowane. Prace zakończyły się w marcu 2016. W maju 2016 roku podjęto próbę reaktywacji Collegium Teplicanum, uczelni wyższej, prowadzonej przez władze kościelne w latach 1746 - 1972. Pod koniec 2017 roku wybuchł kolejny pożar, który przyniósł znaczne zniszczenia, nie została jednak naruszona konstrukcja świątyni, nie ucierpiał też żadne z zabytkowych dzieł sztuki. Po pożarze dominikanie opuścili Teplice, przenosząc swoją siedzibę do Njiticy.

  text alternatywny
  Widok na katedrę

  text alternatywny
  Kościół i klasztor, po lewej Collegium Teplicanum

  text alternatywny
  Jeden z witraży w kościele

  text alternatywny
  Figura w bocznym ołtarzu