• Szanowna Pani Prezydent!
  Szanowni Baridajczycy!

  Niniejszym wnoszę o dokonanie prawnej regulacji ziem leżących na terenie Baridasu. Powinniśmy tak jak w Królestwie Teutonii ponownie uznać wszystkie nadania lenne, które zostały uprawomocnione przez Księcia, który był jednocześnie Królem Baridasu, a później przez Króla.

  Liczę na to, że sprawa nadania lenn jest na tyle jasna, że nie powinno być wątpliwości z tym kto co ma nadane.


 • Jeszcze raz zaproponuję by podobne tematy poruszać na łamach Rady.

  Co do samych lenn, osobiście nie czuję jakiejś większej potrzeby istnienia takowych w Baridas. Niemniej rozumiem, że dla niektórych z różnych względów jest to rzecz ważna.

  Istotą problemu lenn w Republice Baridasu moim zdaniem nie jest sama kwestia ich istnienia. Problemem jest jak dopasować je do republikańskiej rzeczywistości. Monarchy czy to w postaci Króla Baridasu czy Księcia Sarmacji nie ma. Nie istnieje Kongregacja Panów Lennych. Lennicy nie posiadają swojego przedstawicielstwa poza obywatelskim, która przysługuje każdemu obywatelowi baridajskiej republiki.

  Wydaję mi się, że powinniśmy zastanowić się nad paroma sprawami. Jak wpleść w aktualną mechanikę system lenny? Czy jest on nam w ogóle potrzebny? Jeśli tak to kto powinien być "opiekunem" tychże, kto przedstawicielem? Jaki organ i jak ma funkcjonować?