• Przedstawiam propozycje wynagrodzeń dla osób pełniących funkcje publiczne w Konfederacji Sclavińskiej:

  Gubernator - 25 000 kr/miesiąc
  Rektor SUN - 15 000 kr/miesiąc
  Zarządca miasta systemowego - 10 000 kr/miesiąc

  Oczywiście jest to tylko propozycja, mile widziane wszelkie głosy, uwagi, propozycje zmian, propozycje poszerzenia/skrócenia listy.


 • Może jakieś wynagrodzenie dla Kierowników Wydziałów/Instytutów na SUN? Chyba, że to zostaje w gestii Rektora?


 • Tak, myślałem żeby zostawić to w gestii Rektora.

  Jeszcze jedno - myślę aby wynagrodzenie pracowników naukowych i zarządców miast uzależnić od aktywności.
  W skrócie - nie zrobiłeś nic w danym miesiącu, to nie dostajesz pieniędzy.