Wniosek o wyrażenie wotum nieufności


 • Wysoka Rado,

  składam wniosek o wyrażenie Prezydentce Oli Marcjan-Chojnackiej wotum nieufności.

  Prezydentka okazała się osobą indolentną. Nie jest w stanie prawidłowo zarządzać naszym państwem w tym szczególnie trudnym momencie. W prowadzeniu państwa kieruje się urojoną wizją świetności Baridasu sprzed roku 2006, która niewiele ma wspólnego ze współczesnym Baridasem oraz Baridajczykami. Rezultatem tej polityki jest coraz to głębszy rozkład naszego państwa. Zanikają jakiekolwiek struktury, w prawodawstwie panuje chaos.

  Jednocześnie oświadczam, że zamierzam kandydować w wyborach na prezydenta Baridasu, jeżeli Rada przychyli się do mojego wniosku.


 • Szanowna Rado,

  Niestety ale podpiszę się pod wotum nieufności dla aktualnej Pani Prezydent. Nasza aktualna głowa państwa ma wiele zasług dla Baridasu na wielu płaszczyznach, głęboko wierzę i widzę, że wszelkie działania Pani Prezydent miały na celu wyłącznie dobro naszego państwa i wszystkich jego obywateli. Jednakże sytuacja jest bardzo trudna, żeby wręcz nie użyć słowa katastrofalna. Wydaje mi się, że potrzebujemy na ten moment osoby z innym charakterem. Wierzę, że moja decyzja jest słuszna.


 • Szanowna Rado,
  zatem rozpoczynam głosowanie nad wotum nieufności dla aktualnej Pani Prezydent Oli Marcjan-Chojnackiej, które potrwa do poniedziałku 09 listopada br. do godz. 22.00


 • Głosuję za wyrażeniem wotum nieufności.


 • Również głosuje za.


 • Jestem przeciw.


 • @Sorcha-Raven napisał w Wniosek o wyrażenie wotum nieufności:

  Szanowna Rado,
  zatem rozpoczynam głosowanie nad wotum nieufności dla aktualnej Pani Prezydent Oli Marcjan-Chojnackiej, które potrwa do poniedziałku 09 listopada br. do godz. 22.00

  A może jednak jakaś debata najpierw? Może by Prezydentka jakoś odpowiedziała na moje zarzuty, czy coś?


 • @Kristian-Arped napisał w Wniosek o wyrażenie wotum nieufności:

  A może jednak jakaś debata najpierw? Może by Prezydentka jakoś odpowiedziała na moje zarzuty, czy coś?

  Co prawda był czas na wypowiedzi, ale przychylam się do wniosku i zarządzam debatę uzupełniającą, do której zachęcam wszystkich zainteresowanych.
  Debata potrwa do czwartku, 12 listopada, br.


 • @Sorcha-Raven napisał w Wniosek o wyrażenie wotum nieufności:

  Co prawda był czas na wypowiedzi

  Co to znaczy, że "był czas na wypowiedzi"? Od momentu w którym opublikowałem wniosek do rozpoczęcia debata minęło tylko 6 godzin. To miał być czas na wypowiedzi? Czy Szanowna Sekretarka robi sobie z nas żarty?


 • @Kristian-Arped właśnie dlatego w nowym projekcie ustawy zasadniczej określiłem minimalny czas debaty oraz głosowania. Pani Sekretarz działa zgodnie z obowiązującym prawem, które należy załatać zaraz po rozwiązaniu sprawy prezydentury.


 • Wysoka Rado,

  popieram votum nieufności.


 • @Julian-Fer-at-Atera

  Szanowny Julianie, cieszy poparcie ale niestety potrzebne jest obywatelstwo aby brać udział w życiu Rady.


 • Głosuję za wyrażeniem wotum nieufności


 • Głosuję za wyrażeniem wotum nieufności


 • Szanowna Pani Sekretarko,

  Z tego co widzę z debaty zrobiło się głosowanie. Jako iż, nie jest to uregulowane prawnie może warto jednak zakończyć głosowanie lub jednak Pani Prezydent chce coś odpowiedzieć w debacie to chyba jest najlepszy moment.


 • @Adrian-Józef-Alatristé napisał w Wniosek o wyrażenie wotum nieufności:

  Szanowna Pani Sekretarko,

  Z tego co widzę z debaty zrobiło się głosowanie. Jako iż, nie jest to uregulowane prawnie może warto jednak zakończyć głosowanie lub jednak Pani Prezydent chce coś odpowiedzieć w debacie to chyba jest najlepszy moment.

  Szanowni Zebrani,

  liczę, że przynajmniej Sekretarz Rady stanie na wysokości zadania i zajmie formalne stanowisko w tej sprawie. Wypadało by władze zajęły stanowisko, bo wniosek formalnie został złożony przez Członka Rady.


 • @Adrian-Józef-Alatristé napisał w Wniosek o wyrażenie wotum nieufności:

  Szanowna Pani Sekretarko,

  Z tego co widzę z debaty zrobiło się głosowanie. Jako iż, nie jest to uregulowane prawnie może warto jednak zakończyć głosowanie lub jednak Pani Prezydent chce coś odpowiedzieć w debacie to chyba jest najlepszy moment.

  Sekretarko 😊

  Szanowni Zebrani,

  proponuję dać czas Pani Prezydent do końca dnia, sama dopiero dotarłam do domu.
  Po tym czasie zakończymy sprawę.


 • @Sorcha-Raven napisał w Wniosek o wyrażenie wotum nieufności:

  @Kristian-Arped napisał w Wniosek o wyrażenie wotum nieufności:

  A może jednak jakaś debata najpierw? Może by Prezydentka jakoś odpowiedziała na moje zarzuty, czy coś?

  Co prawda był czas na wypowiedzi, ale przychylam się do wniosku i zarządzam debatę uzupełniającą, do której zachęcam wszystkich zainteresowanych.
  Debata potrwa do czwartku, 12 listopada, br.

  Szanowni Baridajczycy,

  patrząc z mojej perspektywy liczę na wypowiedź Pani Prezydent oraz na działania Pani Sekretarz tj. zamianę wniosku o votum nieufności na głosowanie w tej sprawie z chwilą zakończenia debaty w tej sprawie. Mam nadzieję, że 13-tego rozpoczęcie się kilkudniowe głosowanie związane z odwołaniem Pani Prezydent.


 • Szanowna Rado,
  do tej pory nie zabierałam głosu w tej sprawie, aczkolwiek uważam, że powinnam.
  Bez względu na to jak ostatnimi czasy sytuacja się rozwijała, jak było prowadzone przez Panią Prezydent opuszczenie Sarmacji i wejście do Unii, jak było kierowane państwo przez Prezydentkę i czy to się komuś podoba czy nie, to wnioskowi temu i wyrażeniem przez Was wotum nieufności cały czas towarzyszy jeden fakt, którego nikt z tu zebranych nie zauważa, a mianowicie, to obecna Pani Prezydent przyjęła na siebie pierwszą falę hejtu sarmackich klakierów, to Ona mimo wielkiemu oburzeniu negocjowała traktat do Unii.
  Były zrzuty "że po cichu", "że bez debaty" ale nikt nie pokusił się o to by dowiedzieć się jak wyglądały te negocjacje, że w innych państwach doskonale rozumiano taką, a nie inną formę i w żadnym państwie nie było szeroko zakrojonej debaty na forum.
  Wszyscy mogli dyskutować na discordzie . Tyle ile było tłumaczeń jak cała procedura wyglądała i że nigdzie nie było debaty, a poza tym niektórzy mizernie się tam odzywali lub wcale byli nieobecni.
  Rozumiem zarzuty jakie zostały postawione Pani Prezydent, jednak wydaje mi się, że wszystko zbyt ostro zostało podniesione.
  Ale przypominam po raz kolejny, który z Panów miał odwagę wziąć na siebie pierwsze strzały i wyrwać Baridas z KS?
  Nie było chętnego...
  A może wystarczyło szczerze porozmawiać z Panią Prezydent...
  Dlatego ja podtrzymuję swoją decyzję i jestem przeciwna wotum nieufności, bo trzeba było z dnia na dzień stać się głową państwa i wprowadzić je do Unii, który z Was był chętny to zrobić?


 • @Sorcha-Raven napisał w Wniosek o wyrażenie wotum nieufności:

  Były zrzuty "że po cichu", "że bez debaty" ale nikt nie pokusił się o to by dowiedzieć się jak wyglądały te negocjacje, że w innych państwach doskonale rozumiano taką, a nie inną formę i w żadnym państwie nie było szeroko zakrojonej debaty na forum.
  Wszyscy mogli dyskutować na discordzie . Tyle ile było tłumaczeń jak cała procedura wyglądała i że nigdzie nie było debaty, a poza tym niektórzy mizernie się tam odzywali lub wcale byli nieobecni.

  Moje zarzuty dotyczą nie trybu w jakim Prezydentka negocjowała traktat, a ich efektów. Pomimo sygnalizowania na Discordzie błędów zawartych w traktacie, Prezydentka nie zrobiła nic, co ostatecznie skutkowałoby ich wyeliminowaniem z treści dokumentu. Dlatego też Prezydentka oceniana jest przez pryzmat jakości wynegocjowanego porozumienia, a nie trybu w jakim był ten dokument negocjowany. I ta ocena jest z całą pewnością oceną negatywną.

  Ale przypominam po raz kolejny, który z Panów miał odwagę wziąć na siebie pierwsze strzały i wyrwać Baridas z KS?
  Nie było chętnego...

  Zarzut o tyle chybiony, gdyż:

  1. część z osób popierających ten wniosek nie działała od jakiegoś czasu w Baridasie, oraz
  2. wielokrotnie wcześniej walczyliśmy o baridajską niezależność w ramach Sarmacji.

  A może wystarczyło szczerze porozmawiać z Panią Prezydent...

  Jak wyżej. Były rozmowy, były uwagi; Prezydentka zdecydowała się je zignorować.