• Na chwile obecną mamy następujące typy organizacji

  0 - Centralne / Państwowe - organizacje unii
  1 - Krajowe
  2 - Prywatne
  3- Media
  4 - Lenna
  5 - Rody

  I. Wszystkie organizację poza Rodami i Lennami będą posiadać konto bankowe główne (i w razie potrzeby także dodatkowe - odpłatne).
  II. Wszystkie organizację będą posiadać moduł kadrowy (zatrudnianie i wynagrodzenia)
  III. Wszystkie organizacje poza Rody, Lenna i Prywatne będą posiadały możliwość publikacji materiałów prasowych. Organizacje Prywatne także, ale po opłaceniu tej funkcji (jeszcze nie wiem czy abonament miesięczny, czy jednorazowa opłata)

  Organizacje typu 0, 1, będą posiadały dodatkowe funkcjonalności

  • możliwość rozpoznawania wniosków, które będzie się składać w ich profilu (np. wnioski urzędowe)
  • możliwość publikacji aktów prawnych w zintegrowanym dzienniku ustaw.
  • możliwość przypisania konkretnemu pracownikowi możliwości rozpoznawania wniosków i/lub publikacji aktów.

  Niektóre organizacje specjalnie, będą posiadały wyjątkowe uprawnienia. Np. policja krajowa/centralna bez względu na jej nazwe, będzie miała możliwość zarządzania userami pod względem np. ich wolności. Poborcy będą mieli możliwość pobierania z kont userów kwot np. za kary, mandaty (cokolwiek) lub ustawiania im debetów (w przypadku niewystarczających środków na koncie). Czy funkcje będą na chwile obecną używane czy nie, wole stworzyć więcej funkcjonalności - tak na przyszłość.
  Rada ministrów będzie posiadać uprawnienia do edycji odznaczeń, tytułów czy innych spraw im podlegających.
  Centralna Komisja Wyborcza dostęp do modułu zarządzania wyborami (centralnymi i krajowymi) na wniosek (w ich profilu) lub z urzędu.