• Na chwile obecną podczas tworzenia mieszkańca, system automatycznie tworzy mu rachunek bankowy. Taka sama sytuacja jest w przypadku organizacji (zależnie od jej typu)

    System zakłada możliwość tworzenia większej ilości rachunków dla mieszkańca lub organizacji, przy czym jednak drugi i każdy kolejny wiązać się będzie z dodatkową opłatą.

    Walutą Unii jest Korona (kr)

    System będzie przenosił (kopiował) środki zgromadzona na rachunkach w Banku Sarmacji i Banku Dreamlandu na rachunki w Banku Unii.

    W przypadku transferu KS->UNP kurs wyniesie 1:1.
    W przypadku transferu KD->UNP proponował bym kurs tożsamy chyba, że delegacja Dreamlandzka uzna, iż powinno być inaczej (zmniejszenie ilości pieniędzy i kurs np. 1:0,5)