Wykonanie ustawy o statucie parlamentu


 • Szanowni Państwo,

  działając na podstawie artykułu 6. nawiasu 7. Konstytucji Królestwa Dreamlandu, niniejszym wykonuję — jako Pierwszy Minister — nowelizację ustawy o statucie parlamentu z dn. 29 stycznia 2021, która definiuje miejsce obrad jako odpowiednio wydzielony dział w ramach forum Dreamlandu na wspólnym forum Unii Niepodległych Państw, tj. dokładnie niniejsze miejsce.

  W związku z powyższym dokonałem zamknięcia dotychczasowego forum Parlamentu Królestwa, które znajdowało się na nieunijnym forum, i przekształcenia go w archiwum.

  Andrzej wicehrabia Szmejchel


 • Wasza Ekscelencjo,
  Pierwszy Ministrze

  W imieniu Parlamentu Królestwa Dreamlandu przyjmuję z radością przeniesienie Parlamentu Królestwa Dreamlandu zwany potocznie Parlamentu Królewskiego z dotychczasowego forum Królestwa na forum Unii Niepodległych Państw.
  Kolejne debaty i procedowanie ustaw odbedzię się w nowej siedzibie na forum UNP.

  Z poważaniem

  text alternatywny
  (-) sir. Leszek van der Fryssau
  Wicemarszałek Parlamentu Królewskiego


 • Zespermiłem się z wrażenia.