• Darhan – najbardziej ucywilizowane plemię zamieszkujące tereny na południe od Lolandburga i na północ od Andburga. Oni reprezentują plemiona w rozmowach pomiędzy Teutończykami a Plemionami. Ich wodzem jest Rouran i trochę mówi po Teutońsku.

    text alternatywny
    Rouran