• W tym wątku proszę o podanie swojego byłego lenna sarmackiego oraz jego lokalizacje, tak abym wiedziała jakie nadania zrobić w przyszłości.


 • Baronia Lantshaven, lokalizacja:
  Nowa Teutonia, na terenie hrabstwa Weyr, przy granicy z Domeną Królewską.


 • Baronia Górnica:
  Położenie: okolice Gór Złotych, nieopodal Złotego Grodu (Nowa Teutonia); zaznaczona na niniejszej mapce czerwonym okręgiem


 • Hrabstwo Abvienolheim – na północy jeziora Lokan;
  Hrabstwo Tseleborm – na środkowym odcinku granicy z Baridasem w Loardii.

  Więc o moich lennach może Wasza Królewska Mość dowiedzieć się na tej stronie.


 • Wasza Królewska Mość!

  Przekazałem wniosek poprzez system informatyczny, ale by stało się w pełni zadość, przekazuję go również tu. Do wniosku załączam mapy wskazujące położenie Ordynacji (pierwotny zamysł z czasów Księstwa Sarmacji uważam za nietrafiony w obecnych warunkach, aktualizuję go więc zgodnie z duchem czasu).

  Wasza Królewska Mość!

  Pragnę złożyć wniosek o uznanie i nadanie lenna - Ordynacja Ahabejż.

  W Księstwie Sarmacji nadano mi lenno, które związałem z Królestwem Teutonii. W nowej rzeczywistości pragnąłbym odzyskać prawo do swoich dóbr i zagospodarować je.

  W jego skład weszłoby między innymi miasto lokowane na prawie dreamlandzkim, wraz z siedzibą Ordynacji, a także pomniejsze ośrodki miejskie lokowane na prawie dreamlandzko-scholandzkim. Inne, wiejskie osiedla planuję lokować na prawie surmeńskim.

  W związku z tym wnoszę o prawo wydania Aktu Organicznego Ordynacji w tym określenia prawa wolnizny i czynszu.

  Pełen Szacunku
  (-)Sereus
  von Ahabejż

  Loardia
  Ordynacja


 • W moimi przypadku są to :
  -Kamienny Brzeg gdzieś na Naservi
  -Ruhnhoff
  -Brandiš Mooa w Nowej Teutonii