• TYTANI KRUCJATY, RYCERZE KONTRREWOLUCJI, SCLAVIŃCZYCY I PRZYJACIELE

  Byt mikronacyjny który wiodę już od stanowczo zbyt dużej liczby lat zaczyna mi ciążyć. Od miesięcy, od lat czuję ciąg do ruszenia w podróż z której już nie powrócę. Zdaję sobie sprawę, że Sclavinia potrzebuje pomocy i aktywności, ale jak pokazuje uzus: nie jestem w stanie jej tego dać, tocząc swoje realne życie ze - zaskakująco - świeżymi sukcesami i będąc non-stop rozkojarzonym między kolejnymi aktywnościami. Uznałem, że jedynym uczciwym rozwiązaniem w tym wypadku będzie zakończenie mojej aktywnej mikronacyjnej działalności i zaprzestanie utrzymywania na kroplówce swoich funkcji i honorów.

  Bardzo dobrze się w mikronacjach bawiłem, poznałem realnych przyjaciół, rozwinąłem się, czasami też się ostro wkurwiałem. Ale i tak uważam, że wszystko to ma swoją wartość. Nie sądzę, że istnieją jakieś mechaniki mogące mnie tak na stałe usunąć, więc po prostu nie próbując robić komukolwiek jakiegoś problemu - zniknę sobie.

  Zostawiam Waffen-OK w rękach Gubernatora. Oczywistym jest, że moim ostatnim życzeniem jest, aby nasze siły wojskowe wyrżnęły sarmacki element dysydencki i zaprowadziły rządy Żelaznej Pięści na kontrolowanej przez nas Frontierze i zadbały o wieczny mariaż Południowego Brzegu ze Sclavinią. Uwielbiam swoją v-ojczyznę i Ostateczną Krucjatę. Nawet wtedy, gdy sam nie jestem w stanie ich podtrzymać. Niech żyje PRZYWÓDCA! Sam udaję się na łodzi w poszukiwaniu Zaginionych Legionów Ostatecznej Krucjaty, aby gdzieś tam z nimi, aż do ostatecznej v-śmierci, walczyć o zaprowadzenie OK w całym mikroświecie.

  NIECHAJ TRWA OSTATECZNA KRUCJATA

  WIECZNIE ŻYWY PRZYWÓDCA KAWOWY

  CHWAŁA HUSARZOM UŚMIERCANIA JASTRZĘBCA


 • @andronik Chyba to dobry moment na tą decyzje gdyż po pierwsze Ostateczna Krucjata i tak miała być wycofywana a po drugie odejście od narracyjnej wojny z KS-em może pomóc unormować stosunki sarmacko-sclavińskie i pomóc poszukać ziem gdzie Konfederacja mogłaby się przenieść.

  Post Scriptum:
  ŻĄDAM PRZEROBIENIA HUSARZY PRÓBUJĄCYCH UŚMIERCIĆ JASTRZĘBIEC NA BETON I ZAPRAWĘ MURARSKĄ WEDŁUG STAREJ NATANGOWO-SCLAVIŃSKIEJ RECEPTURY!


 • @krzysztof-hans napisał w W odmęty Ostatecznej Krucjaty:

  ŻĄDAM PRZEROBIENIA HUSARZY PRÓBUJĄCYCH UŚMIERCIĆ JASTRZĘBIEC NA BETON I ZAPRAWĘ MURARSKĄ WEDŁUG STAREJ NATANGOWO-SCLAVIŃSKIEJ RECEPTURY!

  Po tauzeńsku ta miejscowość nazywa się Jaszczymbiyc.


 • @krzysztof-hans ale proszę nie krzyczeć.
  Wiem, że Pan może nie być przyzwyczajony do kultury i netykiety, ale jednak w Sclavinii pewne zasady obowiązują.
  No ale może z czasem się Pan tego nauczy, trzymam kciuki i kibicuję w nauce!


 • @ludwik-tomović To odpowiedź na krzyki @Andronik 🙂


 • @krzysztof-hans przypomnę iż jest tu Pan gościem, więc proszę o zachowanie pewnego poziomu.