• Moi Drodzy,
  Chciałabym stworzyć w Cesarstwie Teutonii wojsko z prawdziwego zdarzenia i będę wdzięczna za każdą pomoc w tym zakresie. Niestety jestem laikiem i dlatego przyda mi się profesjonalna ocena.

  Uznałam, że najlepszą organizacją wojskową dla Cesarstwa będzie Loża Rycerska. Ma ona klimat i pasuje do charakteru Cesarstwa.

  Loża Rycerska ma mieć swoją siedzibę w każdym większym mieście na terenie Cesarstwa oraz główną siedzibę w Srebrnym Rogu. Każda siedziba ma zrzeszać wojsko w danym regionie. Na czele każdej siedziby zasiada Generał spośród arystokratów (naturalnie którzy chcą bawić się w wojsko).

  W zamian za przynależność do wojska i wykonywanie konkretnych misji rekrut otrzymuje wynagrodzenie pieniężne (wysokość uzależniona od szczebla wojskowego. Kwoty do ustalenia) oraz może awansować w stopniach wojskowych.

  Mieszczanie (poza mieszkańcami) mogą rekrutować się na najniższe szczeble, czyli Schutze i Oberschutze.

  Szlachta Niższa może rekrutować się już od razu na szczebel podoficerski, czyli na Gefreitera i awansować maksymalnie do stopnia Unterfeldwebel.

  Aby awansować wyżej, rekrut musi już być członkiem Szlachty Wyższej i wtedy może awansować aż do stopnia Oberst.

  Stopień generalski jest już zarezerwowany wyłącznie dla arystokratów. Oni zostają Generałami dla konkretnego regionu i kierują działaniami Loży dla całego regionu, zasiadając w siedzibie danego miasta. Ich zadaniami jest dowodzenie swoimi Lennikami Niekoronnymi i dbanie o bezpieczeństwo regionu. Do momentu obsadzenia danego regionu generałem, region jest sterowany przez Cesarza lub Namiestnika.

  W czasie wojny każdy obywatel teutoński ma obowiązek zgłosić się do Loży w swoim regionie.

  Działania Wojsk

  • Wojska będą wykorzystywane w tym momencie głównie do wykonywania działań sfabularyzowanych. W przyszłości chciałabym dodatkowo opracować jakiś system mechaniki rozgrywki, najlepiej oparty o jakąś już istniejącą grę strategiczną.
  • Poza tym wojska mają tworzyć całą otoczkę, czyli wymyślać wyposażenie, prowadzić akademię wojskową itp.

  Rodzaje Jednostek

  • Rycerze Jej Cesarskiej Mości – jest to jednostka dedykowana do ochrony Cesarzowej.
  • Marynarka wojenna
  • Piechota
  • Wojska konne
  • Siły powietrzne
  • Wojska specjalne

  Stopnie wojskowe

  Niemiecka nazwa Polski odpowiednik
  schutze szeregowy
  oberschutze starszy szeregowy

  Stopnie podoficerskie
  gefreiter kapral
  unteroffizer plutonowy
  unterfeldwebel sierżant

  Stopnie oficerskie
  leutnant podporucznik
  hauptmann kapitan
  major major
  oberst pułkownik

  General Generał

  Regiony wojskowe:

  Złoty Gród
  Ruhnhof
  Srebrny Róg
  Eltdorf
  Zielnybor

  Auterra
  Andburg
  Lolandburg
  Zommerland
  Bytów

  Akademia wojskowa
  Każdy rekrut, bez względu na to, jak wysoko startuje w stopniach wojskowych, ma obowiązek przejść przeszkolenie wojskowe. Jego wygląd do opracowania.

  Wyposażenie armii
  Do opracowania

  System walki
  Do opracowania

  Jak to będzie wyglądało w praktyce?

  Stworzymy odrębny dział na forum dla wojska. Tam założymy tematy: Rekrutacja, Akademia, Regiony, Spis wojska.

  Nowy rekrut zgłasza się do rekrutacji. W formularzy wybiera region i rodzaj jednostki. Otrzymuje stopień odpowiedni do jego statusu społecznego. Zostaje skierowany do akademii. Forma szkolenia do uzgodnienia. Mnie się wydaje, że rekrut powinien poznać dokładnie geografię Teutonii, wszystko dotyczące wojsk w Cesarstwie, poznać symbolikę narodową. Po zakończeniu szkolenia rekrut składa przysięgę wojskową i może wykonywać misje. Rekrut dostaje zadania do wykonania od generałą swojego regionu. Jeśli generała nie ma, to od Cesarza lub Namiestnika. Mogą to być zadania związane z rozbudową otoczki fabularnej wojska lub zadanie w formie jedno- lub wieloosobowej mini sesji rpg. Krótkie niewielkie zadanie. Jeśli powstanie system walki, to wtedy można tu jeszcze dodać jakieś rozgrywki. Rekrut awansuje i dostaje wynagrodzenie.

  Natomiast generał danego regionu ma inne zadania. Musi opiekować się rekrutami swojego regionu, ale również logicznie opracowywać, jakie jednostki są potrzebne w regionie, jakie zagrożenia powstają w regionie, jakie musi mieć wyposażenie.


 • @Teutonia Przypominam i zapraszam do dyskusji. Ważą się losy Cesarskiego Wojska teraz!

  Czas na dyskusje do 14.04 do końca dnia.


 • Moi Drodzy,
  @Teutonia
  Stworzyłam Ustawę o Loży Rycerskiej. Zanim jednak przekażę ją przed oblicze Jej Cesarskiej Mości do podpisu, chciałabym prosić o kolejne konsultacje społeczne.
  Bardzo proszę o ostrą krytykę, żebyśmy mogli dopracować projekt.
  Proszę pamiętać, że to wbrew pozorom bardzo ważna ustawa, ponieważ kształtuje wygląd naszego wojska.


  Ustawa o Loży Rycerzy Teutońskich

  Art. 1 [Postanowienia ogólne]

  Ustawa określa zasady:

  1. Funkcjonowania Loży Rycerzy Teutońskich jako organizacji militarnej na terenach Cesarstwa Teutonii,
  2. Funkcjonowania jednostek Loży Rycerskiej,
  3. Powoływania do służby w imię Jego/Jej Cesarskiej Mości,
  4. Przebiegu służby rycerskiej,
  5. Nadawania stopnie awansu rycerskiego.

  Art. 2. [Siedziba Loży Rycerskiej]

  1. Loża Rycerska zakłada swoje siedziby w lokalizacjach kluczowych na terenie Cesarstwa Teutonii oraz za granicami kraju na terenach spornych lub na specjalne zaproszenie władz goszczącego kraju.
  2. Główna siedziba Loży Rycerskiej mieści się w Srebrnym Rogu. Zasiada w niej Generał Srebrnego Rogu. W przypadku braku Generała Srebrnego Rogu stanowisko to piastuje kolejno Namiestnik Cesarstwa Teutonii lub Cesarz Teutonii.
  3. Na czele każdej innej siedziby zasiada Oberst wybierany i mianowany przez Generała Srebrnego Rogu. Oberst otrzymuje miano miasta lub lokalizacji, nad którą sprawuje pieczę, np. Oberst Ruhnhoff.
  4. O ilości i lokalizacji poszczególnych jednostek Loży Rycerskiej decyduje Generał Srebrnego Rogu.
  5. Każda siedziba Loży Rycerskiej ma za zadanie:
   a. zrzeszać wojsko w podległym sobie administracyjnie regionie,
   b. organizować pobory,
   c. dbać o bezpieczeństwo regionu,
   d. dokonywać analiz wojskowych,
   e. organizować ćwiczenia i akcje wojskowe,
   f. zarządzać wojskiem na podległym terenie,
   g. dowodzić Lennikami Niekoronnymi.

  Art. 3. [Powołanie do służby rycerskiej]

  1. W czasie pokoju każdy obywatel Cesarstwa Teutonii może zgłosić się do służby wojskowej, umieszczając swoje zgłoszenie w odpowiednim dziale forum.
  2. Każdy rekrut jest kierowany do Akademii Rycerskiej, gdzie odbywa szkolenie wojskowe. Treść i czas trwania szkolenia ustalany jest przez Generała Srebrnego Rogu.
  3. Po ukończeniu szkolenia każdy rekrut składa przysięgę wierności Jej/Jego Cesarskiej Mości. Treść przysięgi ustalana jest przez Generała Srebrnego Rogu.
  4. Po złożeniu przysięgi rekrut otrzymuje stopień Oberschutze (w przypadku mieszczanina) lub Gefreiter (w przypadku szlachcica).

  Art. 4. [Przebieg służby rycerskiej]

  1. Rekrut wykonuje misje wojskowe zlecane przez Obersta swojej jednostki Loży Rycerskiej.
  2. W zamian za przynależność do wojska i wykonywanie misji wojskowych rekrut otrzymuje wynagrodzenie pieniężne oraz awansuje w stopniach wojskowych.
  3. Wysokość wynagrodzenia oraz szybkość awansu ustalana jest przez Generała Srebrnego Rogu.
  4. W czasie wojny każdy obywatel teutoński ma obowiązek zgłosić się do Loży w swoim regionie.

  Art. 5. [Stopnie wojskowe]

  1. Mieszczanie (poza mieszkańcami) mogą rekrutować się na najniższe szczeble wojskowe.
  2. Najniższe stopnie wojskowe w kolejności:
   a. Schutze
   b. Oberschutze
  3. Szlachta Niższa może rekrutować się na szczebel podoficerski (z pominięciem niższych szczebli), czyli na stopień Gefreiter i awansować maksymalnie do stopnia Unterfeldwebel.
  4. Stopnie podoficerskie w kolejności:
   a. gefreiter
   b. unteroffizer
   c. unterfeldwebel
  5. Aby awansować na szczeble oficerskie rekrut musi być członkiem Szlachty Wyższej i może uzyskać najwyżej stopień Oberst.
  6. Oberst otrzymuje wybraną przez Generała Srebrnego Rogu jednostkę Loży Rycerskiej pod zarząd.
  7. Stopnie oficerskie w kolejności:
   a. leutnant
   b. hauptmann
   c. major
   d. oberst
  8. Najwyższy stopień awansu wojskowego to stopień General.
  9. Generałem może zostać wyłącznie arystokrata.
  10. Generał zostaje mianowany przez Namiestnika Cesarstwa Teutonii lub Cesarza Teutonii na Generała Srebrnego Rogu na okres trzymiesięcznej kadencji.
  11. Kadencja Generała Srebrnego Rogu może zostać przedłużona o kolejne miesiące.

 • @natalia-helena-à-la-triste-von-hagsen-de-la-sparasan napisał w Wojsko Cesarstwa Teutonii:

  Generał zostaje mianowany przez Namiestnika Cesarstwa Teutonii lub Cesarza Teutonii na Generała Srebrnego Rogu na okres trzymiesięcznej kadencji.

  Wydłużyłabym kadencje. Spokojnie do pół roku może nawet dłużej.
  Nie znam się niestety na wojskowych stopniach @Ametyst-Faradobus może ty coś doradzisz lub @Gotfryd-Slavik-de-Ruth.


 • @joanna-izabela no jak chcecie iść we wzorce niemieckie to można by rozbudować stopnie generalskie, które w Rzeszy szły tradycyjnie tak:

  Generalmajor
  Generalleutnant
  General der [nazwa rodzaju broni]
  Generaloberst
  Generaloberst mit dem Rang des Generalfeldmarschalls (nadawany w czasie pokoju)
  Generalfeldmarschall (nadawany w czasie wojny)

  (dawno nie pisałem po niemiecku, więc jak zrobiłem gdzieś byka to niech mię Natalia poprawi)

  Zerknijcie sobie też na tradycyjne austro-węgierskie rangi generalskie, są bardzo ciekawe. Na przykład zamiast generała-porucznika mieli feldmarszałka-porucznika (czyli dosłownie "pomocnika feldmarszałka"), a nad nim stał zbrojomistrz czyli Feldzeugmeister

  Trochę mi też nie pasuje, że w bądź co bądź feudalnym systemie, który tworzycie szlachta musiałaby zaczynać od szeregowca... Może zostawcie te niższe stopnie jako takie bardziej fabularne, a szlachta niech zaczyna od jakiegoś junkra czy innego odpowiednika podchorążego?

  No i między leutnantem i hauptmannem dobrze by było wcisnąć też oberleutnanta.

  Ewentualnie możecie skorelować stopnie z jednostką, którą będzie mógł powołać posiadacz odpowiedniej ilości lenn. Np Oberst = Pułk, Major = Batalion, Leutnant = Pluton, Hauptmann = Kompania, Generalmajor = Brygada itd. Coś jak w tradycyjnych monarchiach, gdzie często arystokrata był pułkownikiem ufundowanego przez siebie pułku, a do wykonywania obowiązków zatrudniał podpułkownika albo właściwego pułkownika (tak mają np w Anglii, gdzie Colonel-in-chief to często albo jakiś wsobny czy inny pomiot Elżbiety albo po prostu zasłużony człowiek, np Churchill był honorowym pułkownikiem swojego dawnego pułku). Jest zresztą do dziś w Szkocji taki książę, który ma swoją malutką armię i jest jej pułkownikiem i jest to formalnie najmniejsza prywatna armia świata, a gość i tak na co dzień mieszka w RPA i tylko raz do roku dokonuje ceremonialnego przeglądu xD


 • Będą jakieś możliwości współpracy dla zaprzyjaźnionych wojskowych z zaprzyjaźnionych państw sojuszniczych? 😉


 • Okej, jestem trochę sceptyczny do tytułów, bo w końcu to jest Loża Rycerzy a nie po prostu armia teutońska 😛 Może użyjemy bardziej ciekawych tytułów które były używane przez loże w przeszłości?


 • @cillian jak najbardziej. Możesz zaproponować inne nazewnictwo?

  @Joanna-Izabela ok, to poprawiam narazie na pół roku, potem się zobaczy.


 • Witam szanownych rodaków

  Mam takich kilka pytań w temacie tej Teutońskiej Armii.

  1- W jakim stadium jest obecnie ten projekt ?
  2- Czemu nie wybrano TLGK do tej roli tylko akurat LRT ? skoro to Gwardia ma zasoby i szkolenie w kierunku sił zbrojnych- taka była narracja. A Loża to całkiem inny klimat, bardziej Rycerski ...
  3- Dlaczego wprowadza się aż tak rozbudowane struktury dowodzenia i tak nie pasujący do obecnych realiów podział na tak wiele formacji .

  Stracicie czas i ochotę bawiąc się w tak wielu płaszczyznach. Na początek trzeba zdecydować w jakim kierunku idziecie czy Gwardii czy Loży, dla mnie jako starego wiarusa . Jest oczywiste że połączenie tych dwóch na racji jest trudne i stratą czasu. A tak poza tym to pomysł by Teutonia miała Siły Zbrojne jest fajny, tylko nie przekombinujcie na starcie 🙂


 • @gotfryd-slavik-de-ruth

  Szanowny Panie,
  Odpowiadając na Pańskie pytania:

  1- W jakim stadium jest obecnie ten projekt ?
  Jest w stadium edytowanym, że tak się wyrażę. Opracowałam tę koncepcję tak, aby była jak najbardziej grywalna z mojej perspektywy. Niestety nie jestem zbyt... doświadczona, jeśli chodzi o armię w mikronacjach, dlatego trudno mi było stworzyć coś bazując na realnych możliwościach. Dlatego też z chęcią przyjmę każdą uwagę/propozycję/krytykę, w szczególności od osoby, która zajmuje się tego typu dziedziną od dawna.

  1. Czemu nie wybrano TLGK do tej roli tylko akurat LRT ?

  Szczerze mówiąc to nie pomyślałam o Gwardii. Nie widzę przeszkód, by to była Gwardia a nie Loża. Choć osobiście Loża wydaje mi się równie dobra. A armię teutońską wolałabym widzieć w charakterze bardziej rycerskim niż armii współczesnej.

  3- Dlaczego wprowadza się aż tak rozbudowane struktury dowodzenia i tak nie pasujący do obecnych realiów podział na tak wiele formacji .

  Ilość formacji będzie ustalana przez Generała Srebrnego Rogu. Nie ujmowałam jej w ustawie. Ustawa określa tylko szczeble kariery wojskowej i powiązuje je z ustawą dot. tytułów arystokratycznych. Chciałam nadać w ten sposób więcej decyzyjności najwyższemu Generałowi i jednocześnie pozwolić na elastyczne dopasowywanie się do zaistaniałych warunków. To znaczy Generał będzie mogł oceniać zainteresowanie tematem wojskowości i rozszerzać lub zwężać ilość formacji. Natomiast sam rozwój w strukturach wojskowych będzie jednocześnie niósł ze sobą awans społeczny. Tak to zbalansowałam.

  Na koniec nadmienię, że czapka generalska pięknie leżałaby na Pana głowie ;D


 • @natalia-helena-à-la-triste-von-hagsen-de-la-sparasan wiesz, możecie odwołać się i do jednego i do drugiego. Nie ma przeszkód, aby u Was obok siebie działały Gwardia (jako armia tradycyjna) i Loża (jako formacja w klimacie bardziej rycerskim). U nas też mamy armię regularną, gwardie regionalne (jako siły rezerwowe) i gwardie lenników, którzy mogą je kreować do woli - jeśli komuś pasuje klimat dajmy na to siedemnastowieczny to bardzo proszę. Sprawdza się to, polecam.