Ustawa Senatu o reprezentacji w Unii Niepodległych Państw


 • Wysoka Izbo,

  jako Regent, po analizie wypowiedzi w watku dyskusji, sporządziłem projekt Ustawy Senatu o reprezentacji w Unii Niepodległych Państw.

  Założeniem jakie przyjąłem jest to, że Rada Ministrów Unii jest zarezerwowana dla woli Cesarza, zaś Wspólne Zgromadzenie winno być wybrane z woli obywateli. Zgodnie z treścią traktatu, zastępstwo w przypadku nieaktywności może pełnić władza wykonawcza – Cesarz lub wskazany członek Rady.

  Sąd został zaś modelem hybrydowym – to Cesarz wskazuje kandydatury, zaś Senat je akceptował.

  Bardzo proszę szanownego Marszałka od rozpoczęcie debaty nad poniższym projektem, zaś Senatorów o merytoryczne uwagi:

  Ustawa Senatu Cesarstwa Teutonii
  o reprezentacji w Unii Niepodległych Państw

  Art. 1. [Rada Ministrów]

  1. Przedstawicielem Teutonii w Radzie Ministrów Unii jest Cesarz.
  2. Cesarz może wyznaczyć członka Rady Cesarskiej do reprezentowania go w Radzie Ministrów.

  Art. 2. [Wspólne Zgromadzenie]

  1. Senat wybiera posłów do Wspólnego Zgromadzenia Unii w drodze uchwały na 3 miesięczną kadencję.
  2. Poseł zobowiązany jest do reprezentacji woli i interesu narodu.
  3. Senat może w drodze uchwały odwołać posła na wniosek Cesarza lub z własnej inicjatywy w przypadku:
   1. Nieuzasadnionej nieobecności,
   2. Działania na szkodę lub przeciwko woli Senatu.
  4. W przypadku opróżnienia stanowiska posła lub nieoddania przezeń głosu, posła zastępuje Cesarz lub wskazany przez Cesarza członek Rady Cesarskiej

  Art. 3. [Trybunał Sprawiedliwości]

  1. Cesarz wskazuje osoby mające zasiadać w Trybunale Sprawiedliwości.
  2. Senat akceptuje kandydatury wskazane przez Cesarza w drodze uchwały.

  Art. 4. [Przepisy końcowe]
  Ustawa wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.


 • Ja nie mam uwag, podoba mi się ta propozycja.


 • Wasza Cesarska Mość,
  Wysoka Izbo,

  Rozpoczynam debatę nad projektem Ustawy Senatu o Reprezentacji w Unii Niepodległych Państw. Debata będzie trwała pięć dni, kończąc się z dniem 29 Listopada.


 • W zasadzie uwag nie mam... myślę że warto byłoby jak najszybciej przejść do głosowania


 • Wysoka Izbo,

  w związku z przesłanymi poza debatą uwagami, przedstawiam poprawiony projekt. Zmiany maja charakter raczej kosmetyczny.

  Ustawa Senatu Cesarstwa Teutonii
  o reprezentacji w Unii Niepodległych Państw

  Art. 1. [Rada Ministrów]

  1. Przedstawicielem Teutonii w Radzie Ministrów Unii jest Cesarz.
  2. Cesarz może wyznaczyć członka Rady Cesarskiej do reprezentowania Teutonii w Radzie Ministrów.

  Art. 2. [Wspólne Zgromadzenie]

  1. Senat wybiera posłów do Wspólnego Zgromadzenia Unii w drodze uchwały na 3 miesięczną kadencję.
  2. Poseł zobowiązany jest do reprezentacji woli i interesu narodu.
  3. Senat może w drodze uchwały odwołać posła na wniosek Cesarza lub z własnej inicjatywy w przypadku:
   1. Nieuzasadnionej nieobecności,
   2. Działania na szkodę Teutonii lub przeciwko woli Senatu.
  4. W przypadku opróżnienia stanowiska posła lub nieoddania przezeń głosu, posła zastępuje Cesarz lub wyznaczony przez Cesarza członek Rady Cesarskiej.

  Art. 3. [Trybunał Sprawiedliwości]

  1. Cesarz wyznacza osoby mające zasiadać w Trybunale Sprawiedliwości.
  2. Senat akceptuje kandydatury wyznaczone przez Cesarza w drodze uchwały.

  Art. 4. [Przepisy końcowe]
  Ustawa wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.


 • Widze takie 2 rzeczy do dodania:
  -Kto rozpisuje wybory czy Cesarz czy Marszałek
  -Glosowanie jaką ilością glosów chciałabym aby do było dopracowane
  -ile przed upłynięciem kadencji wcześniejszej trzeba rozpisać nowe wybory i ile jest czasu na zgłaszanie się


 • @Joanna-Izabela propozycja

  1. Cesarz
  2. 3/4 głosów
  3. 2-3 tygodnie. Choć w sumie uważam, że 2 mogłyby wystarczyć

 • Jak nie ma podanej większości, standardową większością jest większość zwykła. Nie widzę uzasadnienia w ustanawianiu jakiejś innej większości – będzie to tylko blokowało.

  Co do tego ile czasu przed upływem kadencji i kto – zostawiam pod opinie.


 • co do czasu mysle ze tydzien zgłaszania wystarczy, na 2 tyg przed koncem kadencji bo jeszcze glosowanie trzeba zrobić ;d


 • Wysoka Izbo,

  w związku z uwagami zgłaszam kolejną autopoprawkę, uwzględniając uwagi JCM. Poniżej projekt:

  Ustawa Senatu Cesarstwa Teutonii
  o reprezentacji w Unii Niepodległych Państw

  Art. 1. [Rada Ministrów]

  1. Przedstawicielem Teutonii w Radzie Ministrów Unii jest Cesarz.
  2. Cesarz może wyznaczyć członka Rady Cesarskiej do reprezentowania Teutonii w Radzie Ministrów.

  Art. 2. [Wspólne Zgromadzenie]

  1. Senat wybiera posłów do Wspólnego Zgromadzenia Unii w drodze uchwały na 3 miesięczną kadencję.
  2. Wybór posłów zarządza Marszałek Senatu:
   1. W przypadku opróżnienia stanowiska posła,
   2. Nie później niż dwa tygodnie przed końcem kadencji obecnie wybranych posłów.
  3. Poseł zobowiązany jest do reprezentacji woli i interesu narodu.
  4. Senat może w drodze uchwały odwołać posła na wniosek Cesarza lub z własnej inicjatywy w przypadku:
   1. Nieuzasadnionej nieobecności,
   2. Działania na szkodę Teutonii lub przeciwko woli Senatu.
  5. W przypadku opróżnienia stanowiska posła lub nieoddania przezeń głosu, posła zastępuje Cesarz lub wyznaczony przez Cesarza członek Rady Cesarskiej.

  Art. 3. [Trybunał Sprawiedliwości]

  1. Cesarz wyznacza osoby mające zasiadać w Trybunale Sprawiedliwości.
  2. Senat akceptuje kandydatury wyznaczone przez Cesarza w drodze uchwały.

  Art. 4. [Przepisy końcowe]
  Ustawa wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.


 • dodał bym coś jeszcze odnośnie Artykuł 13. ust 5 Traktatu... choć w sumie to nie jest aż tak ważne


 • Wasza Cesarska Mość,
  Wysoka Izbo,

  Zarządzam głosowanie nad Ustawą Senatu o Reprezentacji w Unii Niepodległych Państw. Głosowanie będzie trwać trzy dni, kończąc się z dniem 5 grudnia.


 • Głosuję za.


 • Szanowna Pani Marszałek,
  Wysoka Izbo!

  Głosuję za projektem.


 • Ja tak tylko jeszcze zrobię @Teutonia


 • Wasza Cesarska Mosć,
  Wysoka Izbo,
  głosuję ZA.


 • Głosuję ZA.


 • głosuje za


 • Wasza Cesarska Mość,
  Szanowna Izbo,

  Głosowanie uważam za zakończone. Zagłosowało pięciu senatorów, pięciu za, żaden przeciw. Senat wniosek zaaprobował.


 • Ustawa podpisana i opublikowana