Wniosek o wyrażenie zgody na podwójne obywatelstwo


 • Panie Marszałku,
  Szanowna Izbo,

  Zgodnie z prośbą Gotfryda Slavika de Ruth proszę szanowny Senat o wyrażenie zgody na posiadanie przez niego podwójnego obywatelstwa. Gotryd przez wiele lat udzielał się w TIH, doprowadził do rozkwitu Ruhnhoff oraz pomagał swoją radą w każdym możliwym momencie. Zgodnie jednak z własnym sumieniem nie może opuścić Sarmacji ponieważ związany jest z nią przysięgą KSZ. Nie widzę jednak powodu dla którego nie może działać w dwóch miejscach, serce jego nadal bije dla Teutonii. Dlatego też proszę Wysoką Izbę o debatę i głosownie nad poniższą uchwałą:

  Uchwała Senatu Królestwa Teutonii nr ...
  ws. wyrażenia zgody na podwójne obywatelstwo

  § 1.

  Przesławni Senatorowie, wyrażają zgodę na posiadanie podwójnego obywatelstwa przez Gotfryda Slavika de Ruth (U00026)

  § 2.

  Uchwała Senatu wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.


 • Wasza Królewska Mość,
  Szanowna Izbo,

  Rozpoczynam debatę nad Uchwałą Senatu w sprawie wyrażenia zgody na podwójne obywatelstwo. Debata będzie trwała siedem dni, do piątego listopada(5.11).


 • Generalnie, jeśli chodzi o samego Sławka to nie widzę przeszkód, aby zezwolić na posiadanie w tym przypadku podwójnego obywatelstwa. Wyjątkowo zasłużony obywatel królestwa mimo, ze nie zawsze we wszystkim się zgadzamy.

  Nie chciałbym jednak aby to stało się regułą za jakiś czas i każdy wniosek tego typu został akceptowalny na posiadanie podwójnego, potrójnego itp. obywatelstwa.


 • Osobiście sugerowałbym ograniczanie sytuacji, w których istnieje możliwość posiadania więcej niż jednego obywatelstwa. Nasz obecny stan wyróżni wiele postaci, mniej lub bardziej zasłużonych, które, bez wątpliwości, zasługują na dwa obywatelstwa.

  Jednocześnie jednak zgadzam się w pełni z @AJP . Na poziomie kompletnie personalnym Gotfryd powinien otrzymać zgodę na posiadanie dwóch obywatelstw. Tym samym otwieramy jednak furtkę dla innych osobliwości i postaci z mniej jasnym "kompasem moralnym".

  Powinniśmy przedyskutować kierunek zmian, jakie chcemy obrać - czy wspieramy ten trend do bycia obywatelem w każdej możliwej mikronacji / ograniczamy go do pewnej ilości obywatelstw (2/3) czy redukujemy do jednego. Sygnalizuję jedynie coś, co powinniśmy przeanalizować i, jako społeczeństwo, wybrać jako słuszne rozwiązanie.


 • Jeśli jest możliwość, żebym jako osoba z zewnątrz, ale jednak w jakimś stopniu zaprzyjaźniona, mógłbym się wypowiedzieć niezobowiązująco w sprawie, to proszę o zgodę na taką wypowiedź.


 • Pozwalam na wypowiedzenie się w Senacie @Ludwik-Tomović


 • Osobiście w kwestii obywatelstwa podwójnego, nie widzę problemów w ramach unii, jednak rozumiem opór w kwestii obywatelstw innych krajów.


 • Uważam, że każda taka sprawa powinna być rozstrzygana idywidualnie przez Senat. W tym przypadku jestem za.


 • To nie jest dla niego łatwy moment - z jednej strony przysięga KSZ, z drugiej serce bijące cały czas w Teutonii, która przecież od kilku dni nie jest już stowarzyszona z Księstwem. Jako, że Gotfryd był i jest obdarzony zaufaniem ze strony władz i ludu teutońskiego, ponadto jest w tej sytuacji, w jakiej jest - to tutaj chyliłbym się bardziej ku byciu za.


 • Absolutnie i całkowicie ZA


 • Wasza Królewska Mość,
  Panie Marszałku,
  Drodzy Współobywatele,

  Osobiście nie jestem zbytnio przekonany do sztywnych regulacji i wymogów odnośnie posiadania dwóch lub więcej obywatelstw. Dlaczego chcemy ograniczać cudzą kreatywności i zapał?

  Odnośnie do procedowanej uchwały – nie mogę znaleźć nic przeciwko.


 • @Vladimir-ik-Lihtenštán Kreatywność i zapał to jedno, a potencjalne działanie na szkodę KT to co innego. Uważam, że w przyszłości może wyniknąć po prostu konflikt interesów z racji posiadania podwójnych / potrójnych obywatelstw i jeśli nie zadbamy odpowiednio o swój interes już teraz to potem będzie znacznie ciężej. Ze swojej strony mogę ewentualnie zaproponować nadawanie większych swobód w działalności na niektórych forach dla korpusu dyplomatycznego. Jeśli ktoś kreatywnie i z zapałem chciałbym działać gdzie indziej z poszanowaniem zasad dyplomatycznych, uregulowanych dla porządku traktatem określających co wolno, a czego nie, to chyba byłoby ciekawsze w mojej opinii, niż zwyczajne nadawanie kolejnych obywatelstw.


 • Pytanie, czy do tego, żeby działać kreatywnie w innych państwie, potrzebny jest status obywatela. Tak jak pisałem, patrząc na obecne prądy w mikroświecie, odsuwałbym od naszego państwa opcję służenia pięciu panom jednocześnie. Być może @Eugeniusz-Maat ma rację i każdą sprawę nadania obywatelstwa trzeba rozpatrywać indywidualnie.

  Jestem zdania, że skupienie się na jednym podwórku może czasem przynieść aktywność/owoce o wiele wyższej jakości, niż takie pierdzenie kupą-kontentem na pięciu frontach na raz.

  Warto byłoby przeanalizować instytucję obywatelstwa - w naszym przypadku to akces do bezpośredniego decydowania o kształcie państwa. Być może droga jest gdzieś po środku - dodanie statusu rezydenta? Rzucam pomysł.


 • Myślę, że można skrócić debatę i przejść do głosowania.


 • Popieram słowa JKM. Niech Senat zagłosuje.


 • Wasza Królewska Mość,
  Szanowna Izbo,

  W takim razie skracam debatę(trochę ze spóźnieniem). Głosujemy Za, Przeciw lub wstrzymujemy się od głosu. Uchwała nad którą głosujemy znajduje się poniżej.

  Uchwała Senatu Królestwa Teutonii nr ... ws. wyrażenia zgody na podwójne obywatelstwo

  § 1.
  Przesławni Senatorowie, wyrażają zgodę na posiadanie podwójnego obywatelstwa przez Gotfryda Slavika de Ruth (U00026)
  § 2.
  Uchwała Senatu wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.


 • Wasza Królewska Mość,
  Szanowna Izbo,

  Głosuje Za.


 • Wasza Królewska Mość,
  Wysoka Izbo!

  Głosuję za oczywiście!


 • Wasza Królewska Mość,
  Szanowna Izbo,

  Głosuje Za.


 • Wasza Królewska Mość,
  Szanowna Izbo

  Głosuję Za.

  (-) Sereus von Ahabejż